Projekty inwestycyjne

Jakie projekty są uprawnione do udziału w programie?

Do projektów spełniających kryteria należą:

  • inwestycje w zakup i instalację materiałów, maszyn i urządzeń z listy LEME inwestycje z zakresu efektywności energetycznej
  • w wyposażenie, systemy i procesy umożliwiające uzyskanie zmniejszenia zużycia energii o min. 20%
  • projekty termomodernizacyjne istniejących już budynków komercyjnych, mieszkaniowych lub administracyjnych z uwzględnieniem zastosowania w nich odnawialnych źródeł energii, umożliwiające uzyskanie min. 30% oszczędności energii.

* techniczna kwalifikacja projektu pod względem oszczędności energetycznej jest wykonywana przez konsultantów PolSEFF