5 listopada w warszawskim hotelu Marriott odbyło się oficjalne rozpoczęcie programu PolSEFF2. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, EBOiR, NFOŚiGW, UE, polskich banków, stowarzyszeń biznesowych, sektora MŚP oraz mediów.

Druga edycja Programu Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce (PolSEFF2) jest realizowana przez EBOiR we współpracy z NFOŚiGW i przy wsparciu Unii Europejskiej. Jego celem jest promocja inwestycji poprawiających efektywność energetyczną w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Na finansowanie inwestycji za pośrednictwem banków przeznaczone jest 200 milionów EUR.

PolSEFF2 jest kontynuacją udanej pierwszej edycji programu PolSEFF, który został uruchomiony przez EBOiR ze wsparciem UE w 2011 roku. W jego ramach sfinansowane zostało ponad 2000 inwestycji zrealizowanych przez polskie MŚP o łącznej wartości ponad 190 milionów EUR.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z oficjalnego rozpoczęcia programu PolSEFF 2. 

         

Konferencja prasowa,                   Prowadzący konferencję -               Lucyna Stańczak - Dyrektor
5 listopada 2014, Warszawa         Paweł Orleański                               EBRD FI, Banks EU

          

Małgorzata Skucha, Prezes          Frederic Amoudru, Prezes                Grzegorz Zieliński, Dyrektor
Zarządu, NFOŚiGW                    Zarządu, BNP Paribas Bank Polska    EBOiR Polska

          

Teresa Matoga, Dyrektor ds.         Małgorzata Wejtko, Dyrektor        Krzysztof Pietraszkiewicz, 
Programów UE i Programów         Ministerstwo Środowiska             Prezes, Związek Banków Polskich
Publicznych, BNP Paribas
Bank Polska