Zapraszamy do udziału w czwartym szkoleniu kwalifikacyjnym pn:. „Rola i funkcja Certyfikowanych Audytorów/Ekspertów ds. Energetyki (CAE/CEE) w Programie NF” wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień do wykonywania czynności i przygotowywania dokumentów przewidzianych dla Certyfikowanych Audytorów ds. Energetyki (CAE) i Certyfikowanych Ekspertów ds. Energetyki (CEE) w programie priorytetowym NFOŚiGW „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” (dalej „Program NF”).

Szkolenie realizowane jest przez:

  • DAI,
  • Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, przy współudziale EBOiR oraz NFOŚiGW.

Organizatorem szkolenia jest Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (dalej „FEWE”).

Szkolenie zostanie przeprowadzone 11.03.2015 r. w Gdańsku – hotel QUBUS, ul. Chmielna 47, sala B w godz. 9.30 - 14.30.

Szczegóły dotyczące szkolenia oraz procedury zgłaszania dostępne są na stronie NFOŚiGW poświęconej Programowi NF.