Na stronie Historie Sukcesów opublikowaliśmy opisy 9 nowych projektów inwestycyjnych zrealizowanych i sfinansowanych w ramach programu PolSEFF:  

1. projekt wymiany                             2. projekt termomodernizacji              3. projekt wymiany maszyn 
    tuneli chłodniczych                             budynku zintegrowany z                     do wycinania skóry
                                                                 fotowoltaiką            
                  

4. projekt wymiany                             5. projekt wymiany maszyn do               6. projekt wymiany prasy 
    wycinarek plazmowych                      obróbki metalu                                        mechanicznej z podajnikie

                 

7. projekt modernizacji linii                 8. projekt wymiany maszyny                 9. Wymiana robotów 
    do produkcji asfaltu                              flexograficzne                                         wtryskarkowych