BGZ BNP Paribas oraz Millennium Leasing wyróżnione na międzynarodowej konferencji „Energy Efficiency Finance Forum”  w Istambule poświęconej finansowaniu efektywności energetycznej.

Konferencja odbyła się w dniach 16 – 17 września w Istambule i została zorganizowana przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju we współpracy z Inicjatywą Finansową Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych – UNEPFI. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele  Komisji Unii Europejskiej, ONZ, rządów Turcji, Austrii, Francji oraz 50 instytucji finansowych z ponad 20 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki Północnej.

  

Celem konferencji było stworzenie wspólnej platformy  dla wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze skutecznych strategii biznesowych dla rozwoju i marketingu produktów finansowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji podnoszących efektywność energetyczną w prywatnych sektorach gospodarki w tym w sektorze mieszkaniowym i indywidualnych gospodarstw domowych.

W związku z sukcesami jakie w obszarze finansowania takich inwestycji odnoszą BGŻ BNP Paribas oraz  Milllennium Leasing w Polsce, do panelu dyskusyjnego poświęconego integracji finansowania efektywności energetycznej z podstawową ofertą instytucji finansowych zostali zaproszeni: Adam Hirny – Menedżer Produktu Biura Programów Publicznych i Innowacji BGŻ BNP Paribas i Wojciech Rybak - Prezes Millennium Leasing.

Sukces jaki odniósł Program Finansowania Zrównoważonej Energii  w Polsce – PolSEFF, w ramach którego wymienione instytucje finansowe udzieliły finansowania ponad 1 250 projektów inwestycyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na łączną kwotę 550 milionów złotych sprawił, że po wyczerpaniu linii kredytowej programu, kontynuują swoje zaangażowanie w finansowanie inwestycji podnoszących efektywność energetyczną polskich przedsiębiorstw. Millennium Leasing oferuje klientom swój własny produkt będący kontynuacją idei programu PolSEFF – Program Leasing Eko Energia, natomiast BGŻ BNP Paribas uczestniczy w drugiej edycji programu – PolSEFF2 oferując Kredyt Energo.

Są to wzorcowe przykłady na to, jak obecne instytucje finansowe mogą łączyć działalność komercyjną z działaniami na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania globalnemu ociepleniu oraz rezultaty osiągnięte przy realizacji programu PolSEFF pokazały również, że Polska jest jednym z liderów we wdrażaniu tego typu rozwiązań na rynkach finansowych pośród krajów Środkowej Europy i rozwijających się.

Podnoszenie efektywności energetycznej jest najbardziej efektywnym kosztowo sposobem na walkę z globalnym ociepleniem klimatu i poprawą bezpieczeństwa energetycznego. Niestety finansowanie poprawy efektywności energetycznej na większą skalę pozostaje największym wyzwaniem.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju od wielu lat podejmuje pionierskie działania, mające na celu coraz szersze wykorzystanie przez sektor finansowy możliwości jakie oferują inwestycje w poprawę efektywności energetycznej w szczególności w sektorze prywatnym.

Przez ostatnie 10 lat Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestował 13 milardów euro w poprawę efektywności energetycznej, które wraz z wkładem inwestorów oraz innych inwestycji finansowych przyczyniły się do realizacji inwestycji o całkowitej wartości 84 miliardów euro. W rezultacie zredukowano emisj CO2 o 60 milionów ton rocznie.