5 listopada o godz. 13:30 w warszawskim hotelu Marriott odbędzie się oficjalne rozpoczęcie programu PolSEFF 2. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele polskich ministerstw, EBOiR, NFOŚiGW, UE, polskich banków, stowarzyszeń biznesowych, sektora MŚP oraz mediów.

Druga edycja Programu Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce (PolSEFF2) jest realizowana przez EBOiR we współpracy z NFOŚiGW i przy wsparciu Unii Europejskiej. Jego celem jest promocja inwestycji poprawiających efektywność energetyczną w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Na finansowanie inwestycji za pośrednictwem banków przeznaczone jest 200 milionów EUR.

PolSEFF2 jest kontynuacją udanej pierwszej edycji programu PolSEFF, który został uruchomiony przez EBOiR ze wsparciem UE w 2011 roku. W jego ramach sfinansowane zostało ponad 2000 inwestycji zrealizowanych przez polskie MŚP o łącznej wartości ponad 190 milionów EUR.