Kwalifikowalność

Z programu PolSEFF 2 mogą skorzystać firmy prywatne, zarejestrowane w Polsce sklasyfikowane według kryteriów unijnych jako małe lub średnie przedsiębiorstwo. Szczegóły dotyczące tego kryterium znajdują się w zakładce Firmy

Do programu może być zakwalifikowana praktycznie każda inwestycja, w której rezultacie osiągnięta zostanie poprawa efektywności energetycznej firmy o minimum 20%. Dla projektów wymagających audytu energetycznego minimum wynosi 30%.  Szczegóły dotyczące kwalifikowalności inwestycji dostępne są w zakładce Projekty inwestycyjne

Aby zobaczyć jakie przykładowe inwestycje zostały zakwalifikowane do programu PolSEFF2 zapraszamy do odwiedzenia strony Historie Sukcesów.