Korzyści

Tak jak w pierwszej edycji programu, PolSEFF2 oferuje szereg korzyści zarówno polskim przedsiębiorstwom, jak i dostawcom i producentom materiałów i urządzeń energooszczędnych oraz technologii z obszaru odnawialnych źródeł energii.

Zrealizowane i sfinansowane w ramach programu projekty inwestycyjne będą miały również pozytywny wpływ na polską gospodarkę, poprzez wzrost konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw, zmniejszy się też emisja CO2 co korzystnie wpłynie na stan środowiska naturalnego w Polsce i nie tylko.

Suma oszczędności energii uzyskana dzięki projektom zrealizowanym w ramach pierwszej edycji PolSEFF wyniosła 342 GWh rocznie, a emisja  CO2  została zmniejszona o 102 tysiące ton rocznie.