Kategorie produktów LEME

Na tej stronie przedstawiamy aktualną strukturę głównych kategorii technologicznych LEME, dostępnych dla bezpłatnej rejestracji materiałów i urządzeń oferowanych przez producentów i firmy dystrybucyjne. 

Informacja dla przedsiębiorców poszukujących na liście LEME materiałów i urządzeń:

W wyszukiwarce widoczne są tylko te kategorie technologiczne, w których zarejestrowany został przez dostawców przynajmniej jeden produkt.

W przypadku, gdy przedsiębiorca chciałby sfinansować w ramach programu PolSEFF2 zakup komnkretnego urządzenia, które objęte jest którąś z kategorii technologicznych obecnych w poniższej strukturze, ale nie może znaleźć tej kategorii w wyszukiwarce, należy poprosić dostawcę tego  urządzenia o zgłoszenie go do listy LEME. W przypadku pozytywnej weryfikacji, urządzenie zostanie dodane do listy LEME, a kategoria w której zostanie umieszczone będzie widoczna w wyszukiwarce. W przypadku pytań prosimy o kontakt z inżynierem odpowiedzialnym za listę LEME - Panem Michałem Smołą. Dane kontaktowe są dostępne na stronie Kontakt. 

Struktura kategorii technologicznych LEME (status czerwiec 2015)