Inwestycje wspomagane Procedura standardowa

Inwestycje kompleksowe, indywidualnie dopasowane lub wymagające finansowania do 1 miliona EURO.

Procedurą standardową objęte są następujące Inwestycje:

  • zakup i wymiana złożonych maszyn i urządzeń na bardziej wydajne lub energooszczędne prowadzące do min. 20% zwiększenia efektywności energetycznej w skali roku
  • projekty termomodernizacji budynków z uwzględnieniem zastosowania technologii źródeł odnawialnej energii i prowadzące do uzyskania min. 30% oszczędności energii.

Wsparcie ekspertów

Przy projektach realizowanych w ramach procedury standardowej, PolSEFF 2 oferuje bezpłatną pomoc zespołu wykwalifikowanych inżynierów ds. energetyki i ekspertów ds. finansów, obejmującą wsparcie przy składaniu wniosku i kompletowaniu wymaganej dokumentacji, ocenę techniczno-finansową inwestycji, wykonanie dla projektów kwalifikujących się do uzyskania finansowania audytów energetycznych oraz weryfikację inwestycji.

W przypadku realizacji audytu energetycznego wymaganego do oszacowania oszczędności w zużyciu energii dzięki planowanej inwestycji będzie on zrealizowany bezpłatnie i w okresie do 6 tygodni od momentu dostarczenia przez przedsiębiorcę wszystkich wymaganych informacji.

Premie inwestycyjna

Po zakończeniu projektu i pomyślnej jego weryfikacji przez Certyfikowanego Eksperta ds. Energetyki przedsiębiorca może uzyskać następujące dotacje:

10% wartości kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych projektu
lub
15% wartości kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych projektu inwestycyjnego, w ramach którego wykonany został Audyt Energetyczny oraz którego zalecenia zostały wdrożone w ramach realizowanej inwestycji

 

procedura standardowa 11.09