Inwestycje LEME - Procedura uproszczona

Proste i łatwe do wdrożenia przedsięwzięcia inwestycyjne.

Inwestycyjne objęte procedurą uproszczoną obejmują zakup oraz instalacje urządzeń zakwalifikowanych i dostępnych na liście LEME.

Wartość finansowania nie przekracza 250.000 EURO.

Dotacja (Premie inwestycyjna)

Po zakończeniu inwestycji bazującej na liście LEME przedsiębiorcy przysługuje dotacja w wysokości 10% wartości otrzymanego kredytu przeznaczonego na sfinansowanie Kosztów Kwalifikowanych. Dotacja jest udzielana przez NFOŚiGW po zakończeniu i weryfikacji inwestycji i przeznaczona na częściową spłatę otrzymanego kredytu.

procedura uproszczona final