Historie Sukcesów

Strona ta zawiera przykłady faktycznie zrealizowanych projektów podnoszących efektywność energetyczną przedsiębiorstwa sfinansowanych w ramach pierwszej i drugiej edycji programu PolSEFF.  Lista przykładów jest posegregowana według kategorii branżowych i jest uzupełniana na bieżąco.

Branża
Spożywcza

pakowane mięso small

Branża
Budowlana

walec small

Obróbka
metali

Tworzywa
sztuczne

Poligrafia
reklama

Termo
modernizacja 

Pozostałe
 

Filmy