Firmy

Jakie przedsiębiorstwa spełniają kryteria uprawniające do udziału w programie?

Do przedsiębiorstw spełniających kryteria należą:

  • przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce, które są własnością osób prywatnych w co najmniej 51%, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
  • przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników  
  • roczne obroty nie przekraczają 50 mln EURO lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln EURO: 

Jeśli chcesz sprawdzić do jakiej kategorii należy Twoje przedsiębiorstwo kliknij na załączony link do kwalifikatora:
http://kwalifikator.een.org.pl/

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o definicji MŚP kliknij na załączony link:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf