Banki Uczestniczące

Banki Uczestniczące są to pośredniczące instytucje finansowe, które podpisały stosowne umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i udzielają kredytów polskim przedsiębiorstwom w ramach programu PolSEFF2

Bankiem uczestniczącym w programie jest Bank BGŻ BNP Paribas SA.

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom segmentu bankowości prywatnej Bank proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego. 

Bank BGŻ BNP Paribas dysponuje szeroką siecią oddziałów zarówno w dużych aglomeracjach, jak i mniejszych miastach. Klienci mają do dyspozycji nowoczesne i wygodne rozwiązania bankowe. Dostęp do usług odbywa się poprzez zaawansowane technologie informatyczne - bankowość internetową oraz bankowość mobilną z wykorzystaniem sieci komórkowych. 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.